Σπύρος Σαμψώνας

Σπύρος Σαμψώνας

Nichimachi
Περιστέρι
4th Dan Aikikai Hombu Dojo

Ο Σαμψώνας Σπύρος ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την τέχνη του Aikido τον Οκτώβριο του 1997. Μαθήτευσε δίπλα στον sensei Κολιόπουλο Γεώργιο (6ο Dan Aikikai) στο Fukushinkan Dojo. Σχολή στην οποία μαθήτευσαν οι περισσότεροι εκ των μεγάλων δασκάλων που σήμερα ασχολούνται με την τέχνη στον Ελλαδικό χώρο.

Συμμετέχει σε σεμινάρια υπό την εκπαίδευση κορυφαίων δασκάλων όπως του F. Toyoda, Smith, G. Jones, P. Brady, K. Hayward, S. Sugano, K.Igarashi, Yasuo Kobayashi, Sh. Sugawara, Yukimitsu Kobayashi, T. Mori, Ch. Tissier, P. Guillemin, B. Olsen, F. Ostoff, M. Minegishi, M. Erb, B. Gonzalez.

Το Νοέμβρη του 2006 – και μετά από ένα διάλλειμα 3 ετών λόγω σπουδών- του απονέμεται ο βαθμός shodan ( 1o Dan), από τον sensei- shihan, Yukimitsu Kobayashi. Αναλαμβάνει ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα του Fukushinkan Dojo.

Τον Δεκέμβριο του 2008 αποκτά τον βαθμό Nidan (2o Dan). Τον Ιανουάριο του 2010 γίνεται βοηθός εκπαιδευτή στο Nishimachi- Περιστέρι Aikido Dojo, δίπλα στον ομόβαθμό του Β. Μαρινάκη.

Τον Μάιο του 2011 εξετάζεται και αποκτά τον βαθμό Sandan (3ο Dan) και τον τίτλο του Fukushidoin και τον Ιούνιο αναλαμβάνει την διδασκαλία του Nishimachi Dojo.

Από τον Σεπτέμβριο του 2012 ακολουθεί τον κύκλο διδασκαλίας Τissier υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Νυκτερή sensei (5th dan Aikikai) και τη σχολή του Aikido Academy στην Ελλάδα και μέσα από σεμινάρια των C.Tissier shihan, P. Guillemin και B. Gonzalez. Τον Μάιο του 2017 εξετάζεται από τον C. Tissier και παίρνει τον βαθμό yondan (4o dan).